בית השטיחים והפרקט - תקנון
עד 70% על כל השטיחים! בית השטיחים OUTLET   לחצו לחוות דעת על החנות   גוגל +
בית השטיחים בית השטיחים כתובת אינסטגרם גוגל + פייסבוק משלוחים חינם!
03-9389911
משלוח שטיחים

בית השטיחים והפרקט תקנון שימוש באתר 

א. כללי-

1. אתר האינטרנט www.beit-hashtihim.co.il (להלן-האתר) משמש גם כחנות מקוונת לממכר ישיר לצרכן, של בית השטיחים והפרקט (להלן- החברה) שהינה היבואנית של שטיחים, שטיחונים, פרקטים (להלן-המוצר\ים).
2. הזמנה ו\או רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג. וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.
4. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר. מוסכם כי הלקוח או צד ג` מוותר בזאת על טענה ו\או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור. מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירות השונים, לרבות שביתות ו/או שיבושים בנמלים או שיבושים בלתי צפויים במחשבי האתר לא יחייבו את החברה, והלקוח או מי מטעמו מוותרים בזאת על כל טענה ו\או תביעה בשל כך. הלקוח הרשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר חייב למלא במצטבר אחר התנאים שלהלן - להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן, הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ב. תהליך הזמנת המוצרים:

1. על מנת לרכוש באתר עליך לבחור תחילה את המוצרים המופיעים באתר ולצרפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות לקופת התשלום שבאתר שם תמלא מספר פרטים בסיסיים לרבות כתובת מייל עדכנית, כתובת הרוכש, מס` טלפון ופרטי כרטיס אשראי . היה ונדרש משלוח המוצר לנמען אחר שאינו הרוכש יש לציין בשורת ההערות שבסוף דף ההזמנה, את כתובת הנמען באופן מלא וברור לרבות מס` טלפון של הנמען גם אם מדובר בהפתעה שכן, הדבר נדרש לצורך תיאום משלוח. בנוסף ניתן לציין בשורת ההערות הנ"ל טקסט ברכה קצר (עד-10 מילים) שיופיע בכרטיס ברכה מצורף. יצוין לעניין זה, כי ניתן למסור את כל הפרטים כאמור בטלפון להזמנה טלפונית. לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח אליך בדוא"ל אישור על קליטת הזמנתך במערכת. לאחר בדיקת המערכת כי המוצר במלאי ומוכן לאספקה יחויב כרטיס האשראי ולאחר אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב תסופק ההזמנה לרוכש בתנאים שנקבעו. היה ולא היה באפשרות החברה לספק את המוצר, למרות שהוא מופיע באתר או שהעסקה לא קיבלה את אישור חברת האשראי כי אז לא תחול חובה על החברה לספק את המוצר ובמקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה בדוא"ל כפי שמסר בתהליך ההזמנה. ולא יחול כל חיוב על המזמין.
2. היה ומוצר אזל במלאי ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר מופיע באתר במועד ביצוע הרכישה, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`., בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.למען הסר ספק, פעולת הרכישה באתר תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. להדגיש כי הגשת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית.
3. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL הכי מתקדמת, בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מייד לאחר הרכישה. בנוסף, החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש. מתנות לרוכשים – מתנות על רכישות באתר יינתנו כמפורט במקום המתאים באתר. לחברה הזכות לשנות ולבטל הטבה זו, לפי שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש.
משלוח חינם מעל 500 ש"ח בהזמנה דרך האתר.

ג. אספקה ומשלוח:

1. לאחר סיום שלב ביצוע הרכישה מחוייבת החברה לשלוח ללקוח או למי מטעמו את המוצרים שרכש לפי אחת משיטות המשלוח כמפורט להלן אלא אם בחר הלקוח בתהליך ההזמנה, להגיע למחסני החברה לאיסוף עצמי.
2. המוצרים יארזו באריזת ניילון שקופה או כל אריזה אחרת שמתאימה למשלוח המוצר.
3. איסוף עצמי – יתבצע בתאום מראש בטל: 03-9389911 , שעות לאיסוף עצמי: ימים א`– ה` בין השעות 09:30 – 14:30.
4. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח בתשלום הראשון.
5. המשלוחים ישולחו למזמין עד ­­­שבוע שעות ממועד השלמת הרכישה בפועל.
* לתשומת לבכם! משלוח עד הדלת יימסר לנמען בתיאום מראש . אם לא תימצאו ביעד בעת המסירה תושאר לכם הודעה לתיאום מועד מסירה אחר. לכן, אם אתם לא צפויים להיות במען במועד המסירה הצפוי אנא מסרו מען מקום העבודה או של מכר שנמצא בבית ויכול לקבל המתנה עבורכם. בכל מקרה אחר מומלץ לבחור באופציה של איסוף עצמי. משלוח עד הדלת לקיבוצים, מושבים ואזורים שהדואר הוא דואר נע, החבילה תגיע למזכירות המושב / בית הדואר המרכזי במושב ולא עד פתח הדלת. במקרים אלה ייתכן עיכוב של יום עסקים. משלוח מעבר לקו הירוק, יתואם טלפונית.
 
6. צוות האתר יעשה ככל שנדרש לשם אספקה מהירה ככל שניתן של המוצר שנרכש, בהתאם לתנאים באתר, יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי לחברה אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לה כל אחריות על כך.
7. בכל מקרה חו"ח של עיכוב באספקת המוצר מחויב הרוכש להודיע באופן מיידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לחברה לטפל בבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.
8. איחוד משלוח - ניתן לשלב מס` מוצרים לא גדולים שנרכשו בהזמנה אחת - למשלוח אחד ולשלם דמי משלוח עבור משלוח אחד בלבד, לבירור מדוייק צור קשר עם צוות האתר.
9. למען הסר כל ספק, עד לביצוע התשלום בפועל ופירעונו המלא לחשבון החברה ע"י חברת האשראי ו/או ביטול ההזמנה ע"י הלקוח במשרדי חברת האשראי ואי ביצוע התשלום עבורו, אזי, בכל מקרה, המוצרים נשארים בבעלות החברה, אף אם הינם מוחזרים ע"י הלקוח. במידה והתשלום לא בוצע בתוך 48 שעות, יוחזר המוצר מיידית לחברה, עפ"י דרישתה, כאשר
הוצאות ההחזרה יחולו על הלקוח.

ד. ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. דמי ביטול יהיו בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
2. יודגש, כי החברה תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.
3. לא ניתן להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש!
4. לא ניתן לבטל רכישה של שטיחים שהוזמנו/ יוצרו בהזמנה אישית עבור הלקוח
5. במידה והלקוח החליט לבטל את ההזמנה בשל אי התאמה או כל סיבה אחרת ומעוניין להחזיר את המוצר שברשותו דרכנו, יחויב הלקוח בעלות משלוח של 80 ₪ עבור כל מוצר שברשותו.
6. 
במידה וברצונכם להחליף שטיח שנרכש, באמצעות שירות משלוחים, ייגבו 100 ש"ח עבור איסוף השטיח והחלפתו בשטיח אחר באמצעות חברת משלוחים.
7. במידה והזמנה בוצעה באתר והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר חלופי, הזמנתו תבוטל ולא יחויב על המוצר.

ה. תנאים נוספים:

1. החברה ומנהלי האתר לא יישאו באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון וחב` האשראי או כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.
2. מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד ג` אחר.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה.
4. כל מידע ו/או תוכן ו\או תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

ו. תקנון מבצעים:

1. המבצעים באתר תקפים עד גמר המלאי
2. אין כפל מבצעים על קולקציה חדשה
3. המבצע תקף בקנייה של 500 ש"ח מינימום
4. ההנחה אינה חלה על כל הדגמים (כפוף לשיקול החברה)
5. החברה רשאית לבטל את  המבצע בכל עת 
ט.ל.ח
 
תקנון בית השטיחים השטיחים
         
בית השטיחים
בית השטיחים והפרקט - מבחר השטיחים הגדול בישראל - טל' 03-9389911